Ikke nysgjerrig lenger, her er hvordan du teller infusjonsdråper på en enkel måte

Å vite hvordan man beregner de nødvendige infusjonsdråpene i henhold til pasientens behov er like viktig som å forstå typen og dosen av medisiner som må gis til pasienten for å komme seg raskt. Denne oppgaven utføres vanligvis av medisinsk personell som overvåker tilstanden din. Men også som pasient skader det aldri for deg å lære disse grunnleggende teknikkene med enkle beregninger.

Lær hvordan du teller drypp med dette preparatet

Når du skal lære å telle drypp for denne infusjonen, må du forberede grunnleggende utstyr som en nål og sprøyte for å dispensere medisiner eller væsker fra et hetteglass. På den andre siden, spyle Det er også nødvendig å skyve stoffet inn i den intravenøse slangen eller væskeposen. Det er 2 metoder for å administrere intravenøse væsker, også kjent som dråpefaktorer, nemlig makrosettet og mikrosettet.
  • Makrosett:

    For å gi 1 mL infusjonsvæske vil sykepleieren i infusjonsprosessen åpne infusjonsdrypphullet med større diameter, slik at antall dråper som kommer ut også blir mindre, som kun er 10-20 dråper.

  • Mikrosett:

    For å gi 1 ml infusjonsvæske åpnes infusjonsdrypphullet kun litt, slik at antall dråper som kommer ut også blir flere, nemlig 45-60 dråper.

Bestemmelse av makro- eller mikrosett vil avhenge av preferanser og behov i henhold til legens instruksjoner. Standarden som vanligvis brukes avhenger imidlertid av hvilken type væske som må tilføres kroppen din. Hvis væsken er klar og vannaktig, kan sykepleieren sette en IV-infusjon på 20 dråper/1 ml. I mellomtiden, hvis IV er tykkere som blod, kan du få 15 dråper/1 ml. [[Relatert artikkel]]

Hvordan telle drypp

Pasienter kan også lære å telle drypp. Ved å gi intravenøst ​​drypp med en automatisk maskin trenger sykepleieren bare å legge inn mengden væske som må komme inn i kroppen din, og tiden det tar å sette den inn i kroppen. I mellomtiden, hvis infusjonsvæsken legges inn manuelt, gjøres metoden for å beregne infusjonsdråpene ved å vite antall dråper per minutt (TPM). Formelen for å beregne TPM i seg selv er:

(dråpefaktor x væskevolum) / (60 x administrasjonsvarighet i timer) Dryppfaktoren er et av de viktige elementene i å beregne infusjonsdråper som medisinsk personell trenger å vite. Som beskrevet ovenfor kan sykepleieren din velge en makro eller et mikrosett. For eksempel instruerer legen pasienten om å få 500 ml intravenøs væske innen 8 timer, mens den innstilte dråpefaktoren er 20. Med disse dataene er metoden for å beregne infusjonsdråpene som må gis til pasienten: (500 x 20) / (60 x 8 ) = 20,83 Det vil si at du får i deg ca 20-21 dråper IV-væsker på 1 minutt før væsken i IV-posen renner ut og erstattes med en ny.

Kjenn typen infusjonsvæske

Det er 4 typer intravenøse væsker som vanligvis brukes til pasienter. Etter å ha visst hvordan du teller drypp, er det også viktig for deg å gjenkjenne selve typen IV-væske. Basert på bruken er selve typene infusjonsvæsker delt inn i 4 grupper, nemlig vedlikeholdsvæsker, erstatningsvæsker, spesialvæsker og ernæringsvæsker.

1. Vedlikeholdsvæske

Denne infusjonsvæsken gis vanligvis til pasienter som ikke kan dekke elektrolyttbehovet, men som ennå ikke er i et kritisk eller kronisk stadium. Hensikten med denne væskeadministrasjonen er å gi tilstrekkelig med væske og elektrolytter til å møte ufølsomme tap (500-1000 ml), opprettholde normal kroppsstatus og tillate nyreutskillelse av avfallsprodukter (500-1500 ml). Typene infusjonsvæsker som kan brukes er 0,9 % NaCl, 5 % glukose, glukosesaltvann og Ringers laktat eller acetat. Å gi denne infusjonsvæsken må fortsatt skje etter anbefaling fra lege eller kompetent helsepersonell.

2. Erstatningsvæske

Disse intravenøse væskene gis til pasienter med elektrolyttmangel og problemer med intern væskeomfordeling.

Disse væskene er vanligvis nødvendig hos pasienter med problemer med mage-tarmkanalen (ileostomi, fistel, nasogastrisk drenasje og kirurgisk drenering) eller urinveisproblemer (f.eks. mens de kommer seg etter akutt nyresvikt).

3. Spesiell væske

Det som menes med spesielle væsker er krystalloider som 7,5 % natriumbikarbonat eller kalsiumglukonat. Formålet med å gi denne intravenøse væsken er å lindre elektrolyttbalanseforstyrrelser som oppstår i kroppen.

4. Næringsvæske

Når pasienten ikke vil spise, ikke kan spise, eller ikke kan spise gjennom munnen, vil denne intravenøse væsken som inneholder næringsstoffer bli introdusert i kroppen. Denne ernæringsvæsken gis hvis pasienten har:
  • Nedsatt absorpsjon av mat slik som enterokunat fistel, intestinal atresi, infeksiøs kolitt eller intestinal obstruksjon
  • Tilstander som krever at tarmen hviler som ved alvorlig pankreatitt, preoperativ status med alvorlig underernæring, intestinal angina, mesenterisk arteriestenose og tilbakevendende diaré.
  • tarmmotilitetsforstyrrelser, som ved langvarig ileus, pseudoobstruksjon og sklerodermi.
  • spiseforstyrrelser, vedvarende oppkast, hemodynamiske forstyrrelser og hyperemesis gravidarum.
Uavhengig av væsketype forblir metoden for å beregne infusjonsdråper den samme, nemlig å bruke formelen for antall dråper per minutt (TPM).