Viktigheten av barns utdanning og nøkkelen til suksess som foreldre bør vite

Å gi riktig utdanning for barn er svært avgjørende for å støtte deres vekst og utvikling på alle felt. Hva helvete betydningen av utdanning for barn? Hvorfor oppfordres foreldre sterkt til å velge en god utdanningsinstitusjon for den lille? Barns utdanning kan startes fra tidlig alder gjennom tidlige barndomsopplæringsinstitusjoner (PAUD). I PAUD gis ikke barn under 6 år fagstoff som grunnskoleelever (SD) eller høyere nivå, men i form av stimuli for å støtte optimal vekst og utvikling. Prinsippet for tidlig barneopplæring i seg selv har blitt regulert gjennom presidentforordning (Perpres) nr. 60 av 2013 om holistisk-integrerende tidlig barndomsutvikling. Presidentforordningen understreker viktigheten av utdanning slik at den må gjennomføres ved å involvere alle parter, fra foreldre til samfunnet.

Hva er betydningen av utdanning for barn?

Å innprente viktigheten av utdanning hos barn er svært avgjørende for å starte tidlig. Gjennom utdanning vil barn og miljø ha nytte, som for eksempel:

1. Vær grunnlaget for barns fremtid

En god utdannelse fungerer som et fundament i et barn som vil forme hans lyse fremtid. Gjennom utdanning vil barn lære å bearbeide sine kognitive og sosiale evner og forberede seg til å gå inn på et høyere utdanningsnivå.

2. Bygg barnas karakter

Utdanning er ikke bare fokusert på fag i henhold til læreplanen, som matematikk eller historie, men også utvikling av barns karakter. Med riktig utdanning vil barn bli opplært til å ha en god personlighet som forventet av foreldre eller til og med staten.

3. Maksimer potensialet

Hvert barn har sitt eget potensial eller karakter som kan maksimeres gjennom passende utdanningsfasiliteter. Barn som får tidlig opplæring har mulighet til å leve mer selvstendig og samtidig optimalisere potensialet sitt.

4. Forbedre levestandarden

Gjennom utdanning vil barn i fremtiden få mulighet til å få et bedre liv enn i dag. Betydningen av denne utdanningen vil kanskje ikke sees i nær fremtid, men det bør være en av vurderingene for foreldre når de velger en utdanningsvei for den lille.

5. Reduser kriminalitetsraten

En studie utført i USA slår fast at barn som er godt utdannet har mindre sannsynlighet for å begå forbrytelser og gå i fengsel. På den annen side er kriminalitetsprosenten høyere hvis barnet ikke går på skolen eller slutter på skolen før det går ut av videregående. I selve Indonesia krever regjeringen at barn skal studere i 12 år fra grunnskole (SD) til videregående skole (SMA). For å støtte dette har regjeringen rullet ut en rekke programmer, hvorav ett er Smart Indonesia-programmet (PIP). [[Relatert artikkel]]

Nøkkelen til suksess for barns utdanning

Etter å ha visst viktigheten av barns utdanning, må du også forstå aspektene som støtter denne suksessen. Å velge en god skole er ikke nok fordi suksessen til et barns utdanning avhenger av minst tre aspekter, nemlig:

1. Foreldrenes rolle

Foreldre er vanligvis barnets første lærer før det kommer inn på en hvilken som helst PAUD-institusjon, det er også foreldrene som bestemmer at barnet skal inn i en god utdanningsinstitusjon. Når barnet har kommet inn på skolen, skal foreldre også fortsette å følge med på barnets utvikling ved å fortsette å etablere god kommunikasjon med skolen.

2. Skoleeffektivitet

Det er unektelig at skoler spiller en stor rolle i betydningen av barns utdanning. På skolen vil barna lære mange ting, for eksempel disiplin, sosiale ferdigheter, for å kontrollere følelser. En god skole vil også alltid forsøke å involvere foreldre og samfunnet i undervisnings-læringssystemet slik at det ikke ser ut til å være avstengt.

3. Lærerkarakter

Betydningen av barns utdanning er også påvirket av karakteren til læreren som vil fungere som omsorgsperson, lærer og samtidig rollemodeller for barn, i hvert fall mens de er på skolen. Ved hjelp av lærere vil barna også lære empati, gjensidig respekt og religiøse holdninger. Derfor anbefales lærere på det sterkeste å se barn som individer med ulike karakterer slik at deres potensiale også kan utforskes maksimalt. Å forstå betydningen av utdanning er svært nødvendig for foreldre som ikke vil gå glipp av gullalderen (0-6 år) til barn med ting som er mindre nyttige. Årsaken er at på dette tidspunktet er barns hjerneutvikling veldig rask, slik at de raskt kan absorbere all slags læring som gis dem.