Betydningen av kontraindikasjoner på legemiddelemballasje og forskjellen med bivirkninger

Det er noe informasjon du kan finne på legemiddeletiketter. Kontraindikasjoner er en av dem, i tillegg til sammensetningen, virkemåten til stoffet, indikasjoner, dosering, bivirkninger og advarsler. Denne informasjonen er svært viktig å lese før du tar noen medisiner. Mange mennesker kan bare lese indikasjoner og doser av legemidler. Faktisk må kontraindikasjoner også vurderes for å finne ut om stoffet kan fungere bra eller til og med forårsake uønskede tilstander.

Hva er kontraindikasjoner?

Betydningen av kontraindikasjon er et spesifikt symptom eller tilstand som gjør at visse medisiner eller medisinske prosedyrer ikke anbefales eller ikke bør brukes i det hele tatt fordi det kan skade pasienten. Kontraindikasjoner må oppgis når legemiddelsikkerhetsvurderingsmyndigheten (f.eks. BPOM) krever at produsenter inkluderer spesifikke kontraindikasjoner i legemiddelinformasjonsdelen. Når en pasient har symptomene eller tilstandene nevnt i kontraindikasjonen, bør de kontraindiserte legemidlene ikke brukes av pasienten.

Typer kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner er delt inn i to, nemlig relative kontraindikasjoner og absolutte kontraindikasjoner. Følgende er en forklaring på begge.

1. Relative kontraindikasjoner

En relativ kontraindikasjon er en tilstand der visse medisiner eller prosedyrer kanskje ikke anbefales. Dette er en form for forsiktighet når to legemidler eller prosedyrer brukes sammen. Imidlertid kan visse medisiner eller prosedyrer brukes hvis fordelene oppveier risikoen. For eksempel anbefales ikke røntgen for gravide, med mindre det er absolutt nødvendig.

2. Absolutt kontraindikasjon

En absolutt kontraindikasjon er en tilstand som gjør at en bestemt behandling eller prosedyre absolutt ikke anbefales. Dette er fordi en prosedyre eller et stoff som brukes kan forårsake en livstruende situasjon for pasienten. Derfor bør prosedyren eller stoffet virkelig unngås av pasienten. For eksempel er aspirin kontraindisert hos barn på grunn av muligheten for å forårsake farlig Reyes syndrom.

Eksempler på kontraindikasjoner

Følgende er noen eksempler på kontraindikasjoner mot paracetamol og vaksineadministrasjon.

1. Paracetamol kontraindikasjoner

Paracetamoi er et stoff som er klassifisert som svært trygt, det kan til og med brukes av gravide og ammende kvinner. Paracetamol kombineres også ofte med andre typer legemidler. Det er imidlertid noen kontraindikasjoner for paracetamol som må vurderes. Paracetamol kontraindikasjoner er bruken er ikke anbefalt for personer med leversykdommer og personer med allergi mot dette stoffet. Selv om paracetamol er et veldig trygt medikament, kan det forårsake noen typer allergier hos 0,01 prosent av brukerne. Inntak av paracetamol kan også øke risikoen for leverproblemer, spesielt hvis det tas i overkant eller uten råd og tilsyn fra lege.

2. Vaksine kontraindikasjoner

Å gi vaksiner må også ta hensyn til kontraindikasjoner, nemlig tilstanden til mottakeren av vaksinen som har potensial til å øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Kontraindikasjoner til vaksiner er tilstander der vaksinen ikke bør gis. Men ofte er de fleste vaksinekontraindikasjoner midlertidige slik at vaksinasjon kan gjennomføres på et senere tidspunkt, nettopp når tilstanden som fører til kontraindikasjonen ikke lenger eksisterer. Her er noen eksempler på vaksinekontraindikasjoner.
  • Personer med alvorlige immunforstyrrelser bør generelt ikke få vaksiner fra levende virus.
  • Gravide kvinner bør generelt ikke få levende svekkede virusvaksiner.
  • Pasienter med encefalopati skal ikke få vaksine som inneholder kikhoste, dersom de innen 7 dager har fått en dose vaksine som inneholder kikhoste som ikke er forårsaket av en annen identifiserbar årsak.
  • Alvorlig kombinert immunsviktsykdom (SCID) og en historie med intussusception er kontraindikasjoner for rotavirusvaksine.
[[Relatert artikkel]]

Forskjellen mellom kontraindikasjoner med indikasjoner og bivirkninger

Hvert legemiddel har kontraindikasjoner, bivirkninger og indikasjoner Begrepet kontraindikasjon er ofte forbundet med indikasjoner og bivirkninger av legemidler. For flere detaljer, her er forskjellene fra bivirkninger, indikasjoner og kontraindikasjoner til legemidler. Bivirkninger er ulike typer effekter som ikke inngår i den kliniske effekten av et legemiddel, verken i form av skadelige eller skadelige effekter. Det vil si at denne effekten ikke dukket opp i kliniske studier av et medikament. Indikasjon er en betegnelse for bruk av godkjent legemiddel. Indikasjoner bestemmer hvilke forhold stoffet kan behandle. Indikasjoner avgjør også noen ganger hvilken aldersgruppe som er ment å motta stoffet. For eksempel er indikasjonen paracetamol for å behandle smerte eller feber. Avhengig av hvilken type paracetamol som er valgt, kan indikasjonene være mer spesifikke, for eksempel er paracetamol i barnemedisin indisert for å redusere feber som oppleves av barn. Kort fortalt er bivirkninger negative effekter som kan oppstå, indikasjoner er fordelene ved å bruke stoffet, mens kontraindikasjoner er forhold som gjør at en person ikke tar stoffet. Ved å kjenne disse vilkårene forventes det at du er mer forsiktig med å konsumere rusmidler, spesielt de som selges fritt. Hvis du har spørsmål om helseproblemer, kan du spørre legen din direkte på SehatQ-familiens helseapplikasjon gratis. Last ned SehatQ-appen nå på App Store eller Google Play.